dissabte, 29 de juny de 2013

L'ùltima gota

XAVI FONOLL MESTRES
Escultura
Material: Ferro, vidre, sorra
L¡ùltima gota

 La incertesa que planteja el canvi climàtic, repercuteix seriosament en els risc extrems d'escassetat i disponibilitat d'aigua.   

Homenage a Masaru Emoto

TYERRY DUBOIS
tècnica mixta

El temps de l'aigua.

SONIA EVA DOMÈNECH
www.soniaevaart.com
Instalació: el temps de l'aigua.Les matematiques fractals son la base sobre la comprensió dels fluxes d’aigua. L’aigua te memòria tambè contiguda en la seva geometria fractal sobre els registres del temps. El 70% del nostre cos es aigua. Cada cel..lula està organitzada com un ocèa prehistòric amb les mateixes condicions fisiques, quimiques, mecaniques i saliniques. La vida be de l,aigua i atraves de l,aigua. L’unic posibilitat de sentir la veu de l,aigua es atraves del so.
Escolta l,aigua.
Fractal mathematics are the basement of understanding the flow of the water. And water has memory also, based on fractal geometrie. It remembers in time the way, the behaiviour, the target. 70% of our body is water. Each cell is organized like the prehistoric ocean with the same conditions in liquids, chemical mechanisms and salt enviroments. Life comes from water and through water. Our unique sense to feel this family rrots with the water is SOUND. Listen the time. It is your time.

 

L’aigua: inici de la vida

ROSER VIÑAS 
(Fotografia manipulada: 90 X 60)
L’aigua: inici de la vida


Després de nedar nou mesos en el líquid amniòtic, naixem a lavida trencant aigües.La misteriosa noia, ¿o és una deessa clàssica prenyada?,avançaamb fermesa cap a un món desconegut esperant que la criaturaque infantarà el faci millor. 

Salt d'aigua (de Can Batlle)

RAFAEL CASADO, Rafael d'Olot
Acrílic amb matèria sobre fusta.

Salt d'aigua (de Can Batlle)
Pintura tiflològica (apta per a cecs)Les persones cegues gaudeixendel permís de l'artista per tal d'accedira la obra a travès del tacte.Previa petita explicació d'algun acompanyant.Mida: 80x40. Marc artesanal. Salta, corre, i baixa d'amunt avall,aigua pura, fresca i neta,de la Garrotxa a la Barceloneta,donan't vida per tota la vall. Ets animal, planta i persona,i en primavera una oreneta,la teva fressa, musical,de sinfonía ben clara i neta. Un conjunt, mil parts d'un tret.Un inmens grup de gotetes.Pensem el camí que has fet,quan tu surts per les aixetes. 

T'imagines ser aiguar?

MÒNICA CALDERON
Instal·lació de vídeo de 75 min en loop
T'imagines ser aiguar?
T’imagines ser aigua? Ets la mateixa aigua que totes aquestes
aigues... ets infinitament fluid, viatges a llocs llunyans, canvies
constantment, t’adaptes al que et vas trobant, reflecteixes la llum
d’una manera increïble, tens la força de moltes com tu al teu
costat... L'obra que tens al davant et convida a seure, parar, mirar,
sentir, enmirallar-te, deixar-te portar... són retalls de vida que
tenen a veure amb mi perque els meus ulls s’han parat aquí, però
en realitat tenen a veure amb tots quan ens sintonitzem amb
nosaltres i amb el món, i ens adonem així del que realment som... 
Aquesta obra forma part d’un projecte més gran que es diu
Temps per sentir, que és una col.lecció de vídeos (sempre de 2
minuts i sense so) que encara segueixo ampliant i que vaig
recollint a www.vimeo.com/monmonique des de juny de 2010.
Trobaràs per aquí una llibreta on pots escriure el que et vingui de
gust... poden ser records, reflexions, anècdotes, sensacions
físiques, històries, una paraula, una referència literària o musical,
el que sigui...
Gaudeix, celebra la vida, celebra el que ets... 

La liquitat de la materia, Camins

LAIA MERCADÉ
aialaia.blogspot.com
Técnica mixta
Camins és una expressió de la possible liquiditat de la matèria.

Camins